[gtranslate]

Inscripció/inscripción

Número de compte/ Número de cuenta:
L’ingrès de la inscripció, el pagament d’un taller o l’abonament d’un curs es pot realitzar al següent número de compte de Caixabanc indicant el nom de l’alumne/a i el curs al que s’inscriu/ El ingreso de la inscripción del Casal, el pago de un taller o el abono de un curso puede realizarse en el siguiente número de cuenta de CaixaBanc indicando el nombre del alumno/a y el curso al que se inscribe:
ES31 2100 2903 6902 0039 3556

També ens podeu venir a visitar/ También nos podeís venir a visitar

Horari/Horario: de dilluns a dissabte de 10 h a 13 h del matí i de 17 h a 20 h de la tarda/ De lunes a sábado de 10 h a 13 h de la mañana y de 17 h a 20 h de la tarde.
Direcció/ Dirección: Via Augusta, 223, Baixos, 08021 Barcelona.
Teléfon/Teléfono: 930423659
email: info@artkergal.com