[gtranslate]

CURS COMPLET DE DIBUIX (AMB MODEL DEL NATURAL)/
Curso Completo de Dibujo (con modelo del natural)

Descripció/DESCRIPCIÓN

Es tracta d’un curs de dibuix d’iniciació i perfecccionament sobretot centrat en la representació de la figura nua i el retrat. Es farà especial atenció en l’estudi de les proporcions de les diferents parts del cos a partir de representacions senzilles, per entendre conceptes com proporció, encaix, forma, valors de llum i ombra, profunditat i clarosbscur.  Tot això ens ha de permetre ajudar-nos a afrontar la representació de models del natural que visiten el nostre taller periòdicament.
Un cop l’alumne hagi adquirit una bona base de dibuix en blanc i negre, podrem passar al dibuix amb cretes de colors, pastel i desenvolupar altres tècniques com la tinta xinesa, l’aiguada amb pinzell, els traços amb canya, els pastels grassos i altres tècniques creatives que afavoreixin el desenvolupament d’apunts de figura del natural. La presentació i coneixement dels materials es fonamental en aquest curs.

Se trata de un curso completo de dibujo de iniciación y perfeccionamiento tanto al dibujo de la figura desnuda como a la representación del retrato. En el curso de dibujo se hará hincapié en el estudio de las proporciones y distintas partes del cuerpo a partir de representaciones sencillas, para introducir conceptos como proporción, encaje, forma, valores de luz y sombra, profundidad y claroscuro. Todo ello ha de ayudarnos a afrontar la representación de modelos del natural que visitaran nuestro taller periódicamente.
Una vez el alumno haya adquirido una buena base de dibujo en blanco y negro, podremos pasar al dibujo con cretas de colores, pastel y desarrollar otras técnicas como la tinta, la aguada con pincel, los trazos con caña, la piedra negra, los pasteles grasos y demás técnicas creativas en el desarrollo de apuntes de figura humana del natural. La presentación y conocimiento de los materiales es fundamental en este curso.

Informació/INFORMACIÓN

Professors/ Profesores: Gabriel Martín

Edats/ Edades: Adults/ Adultos.

Horaris/ Horarios: Dilluns de 18.00 h a 20.00 h/ Los lunes de 18.00 h a 20.00 h.

Calendari / Calendario: El curs comença el setembre i dura fins a finals de juny. Un cop començat te matrícula oberta, el qual significa que nous alumnes es poden incorporar al llarg del curs./
El curso empieza en septiembre y dura hasta finales de junio. Una vez empezado tiene matrícula abierta, lo cual significa que nuevos alumnos pueden incorporarse a lo largo del curso.

Inici del curs / Inicio del curso:  2 de setembre/ 2 de septiembre

Preu/ Precio: 
Matrícula de 65 € (es paga un cop l’any) i 100 € al mes /
Matrícula de 65 € (único pago anual) y 100€ al mes.

Material
Casa asistent ha d’aportar el seu propi material de dibuix. Els professor ja aniran indicant els materials que cal comprar./
Cada asistente debe aportar sus propios útiles de dibujo. Los profesores ya indicarán qué materiales debe comprar el al

* Los materiales no están incluidos.

Inscribirme

Los pagos los puedes hacer por

Número de cuenta:
El ingreso de la inscripción del Casal, el pago de un taller o el abono de un curso puede realizarse en el siguiente número de cuenta de CaixaBanc indicando el nombre del alumno/a y el curso al que se inscribe:
ES31 2100 2903 6902 0039 3556

También nos puedes venir a visitar

Horario: de lunes a Viernes de 10 h a 13 h de la mañana y de 17 h a 20 h de la tarde.
Dirección: Via Augusta, 223, Bajos, 08021 Barcelona
Teléfono: 930423659
email: info@artkergal.com

#ElMinutoDelArte

Únete a nuestras redes y conoce las mejores técnicas
en un minuto lleno de aprendizaje con Gabriel Martín

@IsabelleDeKergal